Visual Basic Veri Tabanında Arama YapmaBir kayıt bilgisinin veri tabanında olup olmadığını belirlemek
için arama işlemi yapmanız gerekmektedir. Bu işlem için
öncelikle aranacak bilginin bir yazı kutusu ile kullanıcıdan
alınması daha sonra da veri tabanında arama yapılması
gerekmektedir. Bilginin bulunup bulunmadığı bilgisi yine yazı
kutusu ile kullanıcıya verilebilir.

Arama için yapacağınız işlemler aşağıdaki gibidir:

"ornek.mdb" veritabanına "deneme" ve "veri aktarim" olmak
üzere iki adet kayıt daha giriniz.

"ornek.frm" üzerine bir yazı kutusu ekleyiniz, "Text" özelliği
boş olsun.

"ornek.frm" üzerine bir komut düğmesi ekleyiniz, "Caption"
özelliği ara olsun. Bu komuta aşağıdak prosedürü ekleyiniz.

Private Sub Command3_Click()

Set Db = OpenDatabase("c:\bg\telif\vb\ornek.mdb")

Set Rs = Db.OpenRecordset("tblornek", dbOpenSnapshot)

Do While Not Rs.EOF

If Text1.Text = Rs!Yazi Then

Text1.Text = "Bulundu"

Else:

Rs.MoveNext

End If

Loop

If Text1.Text <> "Bulundu" Then Text1.Text = "Bulunamadi"

End Sub
Programı çalıştırdıktan sonra yazı kutusuna "Deneme" girip
"Ara" düğmesini tıklarsanız yazı kutusu üzerine "Bulundu"
yazısı görüntülenecektir. Eğer "Ornek" girip yine "Ara"
düğmesini tıklarsanız bu kez de "Bulunamadı" yazısı
görüntülenecektir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir: