Visual Basic Programlama TemelleriCümleler

Bir cümleyi yazıp Enter tuşuna bastığınızda o komut cümlesi
değerlendirilir ve yazım yanlışları saptanır. Büyük küçük harf
ayrımı yapılmaz. Komutun ilk harfi otomatikman büyültülür.
Komut olmayan açıklama satırları için tek tırnak, Rem ya da
Remark kullanılır.

Rem Yardım Düğmesi

' Bu düğme tıklanınca çalışır.

Print "Yardım yok" 'satır arasına da açıklama koyabilirsiniz

Değişkenler

Kullanıcıdan alınan bilgiler ve hesaplama sonuçları değişken
denilen geçici bölgelerde tutulur. Değişken adları en fazla
255 karakter olabilir. Değişken adı bir alfabe karakteri ile
başlamalıdır. Değişkenin özellikleri ise aşağıda verilen
listedeki gibi belirlenir:

s -String : Karakter dizisi

n - Integer : Tamsayı (-32768 +32767)

l - Long : Uzun Tamsayı (yaklaşık +/- 2 milyar)

f - Single : Tek Duyarlı Ondalıklı Sayı (floating)(1E-45,
3E38)

d - Double : Çift Duyarlı Ondalıklı Sayı (floating)(5E-324
)1.8E308

c - Currency : Para değeri ($) (xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx)

b - Boolean : Doğru/Yanlış (true-false 0/-1)

v- Variant : Değişken

d - Date : Gün ve saat bilgisi (1/1/100 den 12/31/9999 a
kadar)

Değişken Tanımları

Bir formda tanımlanan değişken o formda yaratılacak tüm
prosedürlerde kullanılabilir. Bir prosedürde Dim ya da Private
ile yerel olarak tanımlanan değişken ise sadece o prosedür
için tanımlı kalır. Genel tanımların kısıtlanması kod
hatalarının ayıklanması açısından kolaylık getirir. Bu nedenle
yalnızca prosedür içinde kullanılacak değişkenler yerel olarak
tanımlanmalıdır. Heryerde (formlar arası) kullanılabilecek
değişken tanımlaması ise Public ile tanımlanmalıdır.

Dim değişkenadı [As değişkentipi] [, değişkenadı2 [As
değişkentipi2]]

Private değişkenadı [As değişkentipi] [, değişkenadı2 [As
değişkentipi2]]

Public değişkenadı [As değişkentipi] [, değişkenadı2 [As
değişkentipi2]]

Buna göre dolar olarak gösterilecek para değişkeni tanımı şu
olabilir:

Dim cPara As Currency

Atama ve Özellik Belirleme

Değişkenlere değer ataması için "=" ya da "Let" deyimi
kullanılır. Değişkenin adı eşitliğin sağ tarafında, değeri ise
sol tarafında olmalıdır.

Faiz = .6

Let Faiz = .6

Yardım.Caption = "&Yardım" 'Yardım düğmesinin başlığını
belirler

Yardım.Left = Yardım.Left-200 ' Yardım düğmesini 200 piksel
sola alır

Yardım.Visible = False ' Yardım düğmesini gizler

Yardım.TabStop = False ' Tab ile bu düğmeye geçilmez

' Alttaki komut yardım düğmesi gizli ise görüntüler, değilse
gizler

Yardım.Visible = Not(Yardım.Visible

Sayılar ve İşlemler

Tamsayı (Integer) değişkenlere reel sayı atandığında tamsayıya
yuvarlanarak atanır. Değişken tipine uymayan bir atama yapılır
ise sistem uyarı verir.

Dim Sayi As Integer

Dim Yil As String

Sayi = 50000 ' Yanlış, en fazla 32768.

Sayi = 32.2 ' 32 olarak atanır

Sayi=Val("1994") ' 1994 değeri atanır

Yil = Str$(1994) ' "1994" değeri atanır

Aritmetik işlemlerde parantezlerin önceliği vardır. Parantez
yok ise yukarıda belirtilen öncelik sıraları uygulanır. Aynı
öncelik sırasına sahip olan işlemler soldan sağa doğru
gerçekleştirilir.

Aritmetik Operatörler ve Öncelik Sırası

1
^
Üs alma

2
-
Negatif sayıları gösterme

3
*
Çarpma

3
/
Bölme

4
\
Tamsayı bölme

5
Mod
Kalanı bulma (5 Mod 2 = 1) (Tamsayı)

6
+
Toplama

6
-
Çıkartma

Farklı tipte iki sayıya işlem yapıldığında sonuç sayılardan
daha duyarlı olan tipte olur. Duyarlılık sırası Integer, Long,
Single, Double ve Currency'dir.

Komut İşlemleri Kodlama

Visual Basic'de nesnelere hangi durumlarda hangi işlemleri
yapacağı kodlama ile belirtilir. Bunlar nesnenin üzerine
farenin gelmesi, nesnenin tıklanması ya da nesnenin çift
tıklanması gibi durumlar olabilir.

Bir komut düğmesini kodlamak için:

Düğmeyi çift tıklayınız.

Kod penceresine gerekli kodu giriniz. İlk olarak ekrana gelen
prosedür tıklama için olacaktır. Değişik olaylar için sağdaki
prosedür düşen listesini tıklayarak diğer durumları seçip
değişik kodlar yazabilirsiniz.

İlk satırdaki Private Sub xxxx_Click() komutu bu prosedürün
xxxx komut düğmesi tıklandığında çalışacak prosedür olduğunu
belirtir. En alt satırdaki End Sub komutu ise prosedürün
bittiğini göstermektedir.

Bir diğer komut düğmesine kod yazmak için kod penceresini
kapattıktan sonra, o düğmeyi çift tıklayarak, ya da açık olan
kod penceresinin sağdaki nesne düşen listesini tıklayarak ve
istenilen nesneyi seçerek de prosedürü yazabiliriz.

Diyalog Pencereleri

Yazı kutusu dışında kullanıcıdan bilgi almak için diyalog
pencereleri kullanılabilir. Bunun için kullanılan fonksiyon
InputBox (kullanıcının girdiği biçimde atanır) ya da InputBox$
(karakter olarak atanır) dır.

InputBox$ (Açıklama$[,[Başlık$][,[İlkDeğer$][,x%,y%]]])

Sub Form_Load

'Form görüntülendiğinde adınızı soran diyalog penceresi ekrana
gelir.

Ad = InputBox$("Lütfen adınızı giriniz:", "Ad", "Damla Buket")

End Sub

Prosedür Kodu

Bu kısımda program için gerekli hesaplamalar yazılacaktır.
Programın içine yazılacak olan açıklamalar için satırın en
soluna tek tırnak işareti koymak yeterlidir. Yazı kutusundan
gelen değerlerin sayı değerine çevrilmesi için gerekli komut
Val komutudur.

"txtSure" yazı kutusunun değerini bir değişkene atamak için
aşağıdaki komut kullanılabilir:

' Sure değerini değişkene atar

nSure = Val(txtSure.Text)

Programın Çalıştırılması

Bir program 3 şekilde çalıştırılabilir:

Visual Basic araç çubuğu üzerindeki "Start" düğmesine basınız.

Run/Start menü seçeneğini tıklayınız.

Klavyede F5 tuşuna basınız.

Hata olduğu takdirde bunlar bir pencerede görüntülenecektir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir: