Visual Basic Kredi Geri Ödeme Planı Projesi

Bu projenin amacı Şekil-8'deki gibi bir form oluşturmak,
kullanıcıdan anapara, yıllık faiz oranı, ve faiz süresi (yıl
bazında) bilgilerini alarak, aylık ödemeleri hesaplamaktır. Bu
projede kullanıcıdan anapara bilgileri "Anapara", Yıllık faiz
oranı bilgileri "Yillik Fazi Orani", ve yıl bazında faiz
süresi bilgisi "Faiz Suresi (Yil)" yazı kutuları ile
alınacaktır. Hesaplama işlemi "Hesaplama" komut düğmesi ile
başlatılacaktır. Sonuç yine "Aylik Odeme Miktari" yazı kutusu
ile görüntülenecektir. Programdan çıkış için "Cikis" komut
düğmesi kullanılacaktır. Şekil-8. Kredi Geri Ödeme Planı Projesi

Projeyi Kaydetme

"Kredi Geri Ödeme Planı" projesinin saklanması için gerekli
düğmeye basıldığında öncelikle form daha sonra da proje için
diyalog kutuları ekrana gelecektir. Bu işlemde form için dosya
adı olarak "krediana" (uzantısı .frm olacaktır) kullanınız ve
dosyayı "My Documents" altında "krediproje" adlı bir klasör
yaratarak, bu klasöre saklayınız. Daha sonra ekrana gelen
proje diyalog kutusunda ise dosya adı için "krediproje"
(uzantısı .vbp olacaktır) yazınız ve Save tuşuna basınız
(dosya aynı klasöre saklanacaktır).

Yazı Kutusu Ekleme

Proje için gerekli olan 4 yazı kutusunu formun solunda
etiketlere yer bırakacak şekilde yarattıktan sonra bu kutulara
anapara için "txtAnapara", yıllık faiz oranı için "txtFaiz",
faiz süresi için "txtSure", ve ödemeler için "txtOdeme"
isimlerini "Name" seçeneği ile veriniz. "Text" seçeneğinde yer
alan "text" yazısını siliniz. Bu alan kutunun bir yazı ile
dolu olarak gelmesi istenirse kullanılır.

Etiket Ekleme

Proje için gerekli olan 4 etiket kutusunu formun sağına ve
yazı kutularının soluna gelecek şekilde yarattıktan sonra bu
kutulara anapara için "lblAnapara", yıllık faiz oranı için "lblFaiz",
faiz süresi için "lblSure", ve ödemeler için "lblOdeme"
isimlerini veriniz. Ekran görüntüsü için ise "Caption"
özelliklerine anapara için "Anapara", yıllık faiz oranı için
"Yıllık Faiz Oranı (%)", faiz süresi için "Faiz Süresi (Yıl)",
ve ödemeler için "Aylık Ödeme Miktarı" değerlerini giriniz.

Komut Düğmesi Ekleme

Hesaplama ve programdan çıkış için gerekli 2 komut düğmesi
yaratınız. Hesaplama düğmesinin "Name" özelliğine "cmdHesap",
"Caption" özelliğine ise "Hesaplama" giriniz. Çıkış düğmesinin
"Name" özelliğine "cmdCik", "Caption" özelliğine ise "Çıkış"
giriniz.

Komut İşlemleri Kodlama

Projenin "Çıkış" düğmesini çift tıklayınız. Private Sub cmdCik_Click()
komutu ile End Sub komutu arasına programdan çıkış için
gerekli "end" komutunu yazınız.

Proje için gerekli değişken tanımlarını aşağıdaki gibi
yapınız:

Dim cAnapara As Currency

Dim fFaiz As Single

Dim nSure As Integer

Dim cOdeme As Currency

Prosedür Kodu

Projede cAnapara değeri txtAnapara yazı kutusundan
alınacaktır.

' Anapara değerini değişkene yükle

cAnapara = Val(txtAnapara.Text)

Diğer hesaplama kodları ise aşağıdaki gibidir:

'Yüzde faiz oranını ondalık değere çevir

fFaiz = Val(txtFaiz.Text) / 100

'Yıllık faiz oranını aylığa çevir

fFaiz = fFaiz / 12

'Toplam yıl süresini aya çevir

nSure = Val(txtSure.Text) * 12

'Aylık odemeleri hesapla

cOdeme = cAnapara * (fFaiz / (1- (1+fFaiz) ^ -nSure))

txtOdeme.Text = Format(cOdeme,"Fixed")

Programın Çalıştırılması

Start" düğmesini tıklayarak projeyi çalıştırınız. Anapara için
128000, faiz oranı için 9.75, süre için ise 30 değerlerini
giriniz. Aylık ödemeler 1099.72 olmalıdır.

FORMAT:

Format (1234, “$#,###.00”)

Biçime 0 konduğunda rakam olmasa bile 0 mutlaka görüntülenir.

$1,234.00

Format (1234, “$#,###.##”)

Biçime # konduğunda rakam olmazsa görüntülenmez.

$1,234

Format (234, “$#,###.00”)

$234.00

Format (1234567, “$#,###.00”)

$1,234,567.00

Format(1234, “Currency”)

$1,234.00 veya 1.234,00 TL (Türkçe)

FormatNumber (1234)

1,234.00 veya 1.234,00 (Türkçe)

FormatDateTime(“20:10”, vbLongTime)

20:10:00

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir:

Son yorumlar