Visual Basic Access'den Veri AktarımıACCESS'DEN VERİ AKTARIMI ÖRNEĞİ

Veri tabanından bilgi aktarımı için kullanacağımız komutlar
OpenDatabase, ve OpenRecordset'dir. Veri tabanı (Db) ve kayıt
kümesi (Rs) genel tanımları yapıldıktan sonra, bu tanımlardan
veritabanı için OpenDatabase tanımı, kayıt kümesi için de Open
Recordset tanımı yapılmalıdır. OpenRecordset tanımında
kullanılan "snapshot" dosya açıldığında aktif olan kaydın bir
kopyasını alır. Bu örnekte tek kayıtlık bir veritabanı
kullanılacak ve o bilgi görüntülenecektir.
Tüm kayıtların görüntülenmesi işlemi bir döngü ile aktif kayıt
ilerletilerek yapılmalıdır.

Visual Basic Programı'na Access veritabanından veri aktarımı
gerçekleştirmek için öncelikle bir veri tabanı hazırlamamız
gereklidir.

Access Veri tabanı hazırlama işlemleri:

Access'de "c:\MyDocuments" dizini altına "ornek.mdb" dosyası
açınız.
Tables/New/Design seçenekleri ile tablo tasarımı penceresini
aktif hale getiriniz.
"Field Name" kolonuna "Yazi" yazınız.
"Data Type" kolonunda "Text" seçiniz.
Tabloyu kapatınız ve saklama penceresi geldiğinde tabloyu "tblornek"
adı ile saklayınız.
Ana anahtar seçimi için "No" yanıtlayınız.
Tablonuzu "Open" ile açınız. İlk satıra "Veri Aktarım
Denemesi" yazınız.
Access'den çıkınız.

Visual Basic'de ise aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz:
Yeni bir proje açınız. Projeyi "ornek" olarak yine "c:\MyDocuments"
dizinine saklayınız.
Form_Load Prosedürü'ne eklenecek kod:

Dim Db as Database

Dim Rs as Recordset
Formun üzerine bir etiket ve 2 komut düğmesi yerleştiriniz.
Etiket özellikleri:

Caption = (Boş olacak)

Name = Label1 (Aynı kalacak)

BorderStyle = 1

Appearance = 0

Birinci komut düğmesi özellikleri:

Caption = Veri Al

Name = Command1 (Aynı kalabilir)
İkinci komut düğmesi özellikleri:

Caption = Cikis

Name = Command2 (Aynı kalabilir)
Birinci komut düğmesi Click_Prosedürü

Set Db = OpenDatabase("c:\MyDocuments\ornek.mdb")

Set Rs = Db.OpenRecordset("tblornek",dbopensnapshot)

Label1.Caption = Rs!Yazi
İkinci komut düğmesi Click_Prosedürü:

End
Project/References menü seçeneğinden sonra liste üzerinde
"Microsoft DAO 3.51 Object Library" seçeneğini işaretleyiniz.
Programı saklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir: