visual basicwarning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/hanci.org/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Visual Basic Hastane Veri Tabanı Uygulaması

Veri tabanı üzerinde Data1 (hastane-kimlik) ve Data2
(hastane-vizite) nesneleri "visible.false" olarak
bulunmaktadır.

(General Declaration)

Public son1 As Integer

Dim son2 As Integer

Public sayi As Integer

Sub ilkform()

Visual Basic Veri Tabanında Arama Yapma

Bir kayıt bilgisinin veri tabanında olup olmadığını belirlemek
için arama işlemi yapmanız gerekmektedir. Bu işlem için
öncelikle aranacak bilginin bir yazı kutusu ile kullanıcıdan
alınması daha sonra da veri tabanında arama yapılması
gerekmektedir. Bilginin bulunup bulunmadığı bilgisi yine yazı
kutusu ile kullanıcıya verilebilir.

Arama için yapacağınız işlemler aşağıdaki gibidir:

"ornek.mdb" veritabanına "deneme" ve "veri aktarim" olmak
üzere iki adet kayıt daha giriniz.

Visual Basic Access'den Veri Aktarımı

ACCESS'DEN VERİ AKTARIMI ÖRNEĞİ

Veri tabanından bilgi aktarımı için kullanacağımız komutlar
OpenDatabase, ve OpenRecordset'dir. Veri tabanı (Db) ve kayıt
kümesi (Rs) genel tanımları yapıldıktan sonra, bu tanımlardan
veritabanı için OpenDatabase tanımı, kayıt kümesi için de Open
Recordset tanımı yapılmalıdır. OpenRecordset tanımında
kullanılan "snapshot" dosya açıldığında aktif olan kaydın bir
kopyasını alır. Bu örnekte tek kayıtlık bir veritabanı
kullanılacak ve o bilgi görüntülenecektir.

Visual Basic Form Özelliği Değiştirme Projesi

Bu örnekte formun genişliği ile ilgili bilgi kullanıcıdan
alınıp, buna göre form özelliğini değiştiren program
yazılacaktır. Form ilk açıldığında ekranın sol üst köşesinde
ve boyutları değişmez olarak görüntülenecektir.

Form (Ornek1) üzerinde bir yazı kutusu (txtGenis-Name), bir
etiket (Istenilen Genislik-Caption, lblGenis-Name) ve bir
komut düğmesi (Formu Genislet-Caption, cmdGenis-Name)
olacaktır.

Form Prosedürü

Sub Ornek1_Load

Visual Basic Kredi Geri Ödeme Planı Projesi

Bu projenin amacı Şekil-8'deki gibi bir form oluşturmak,
kullanıcıdan anapara, yıllık faiz oranı, ve faiz süresi (yıl
bazında) bilgilerini alarak, aylık ödemeleri hesaplamaktır. Bu
projede kullanıcıdan anapara bilgileri "Anapara", Yıllık faiz
oranı bilgileri "Yillik Fazi Orani", ve yıl bazında faiz
süresi bilgisi "Faiz Suresi (Yil)" yazı kutuları ile
alınacaktır. Hesaplama işlemi "Hesaplama" komut düğmesi ile
başlatılacaktır. Sonuç yine "Aylik Odeme Miktari" yazı kutusu
ile görüntülenecektir. Programdan çıkış için "Cikis" komut
düğmesi kullanılacaktır.

Visual Basic Programlama Temelleri

Cümleler

Bir cümleyi yazıp Enter tuşuna bastığınızda o komut cümlesi
değerlendirilir ve yazım yanlışları saptanır. Büyük küçük harf
ayrımı yapılmaz. Komutun ilk harfi otomatikman büyültülür.
Komut olmayan açıklama satırları için tek tırnak, Rem ya da
Remark kullanılır.

Rem Yardım Düğmesi

' Bu düğme tıklanınca çalışır.

Print "Yardım yok" 'satır arasına da açıklama koyabilirsiniz

Değişkenler

Visual Basic Özellikler Penceresi

Bir formun konumunu değiştirmek
onun özelliğini değiştirmek anlamına gelir. Özellikler
penceresi açıldığında Şekil-2'deki gibi görüntülenir. Başlık
çubuğu altındaki nesne kutusunda (Object Box) yer alan
açıklama nesnenin adını ve ne tip bir nesne olduğunu belirtir.
Örneğin Şekil-2'deki "Form1 Form" açıklaması seçili nesnenin
bir form olduğunu ve adının Form1 olduğunu göstermektedir.
Nesne kutusunu altındaki ayarlar kutusunda (Settings Box) ise
pencerede o anda seçilmiş olan ayarın değeri görüntülenir ve
değiştirilebilir. Seçeneklerin çoğunluğu kullanıcıya düşen

Visual Basic Hakkında Önemli Bİlgiler

Visual Basic ile neler yapılabilir?
Visual Basic eklemeli dillerden biridir (sakın Türkçe, Arapça, Çince
gibi düşünmeyin ). Ne kadar eklerseniz o kadar olay
gerçekleştirebilirsiniz. Bu eklentiler ".dll",".ocx" gibi dosyalarla
olabilmektedir.Componets diye adlandırılan menüsünden bu dosyaları seçip
veya program başında tanıtıp, program içerisinde kullanılabilir hale
getirebilirsiniz.

Ne kadar zor bir dildir?
Aslında bu ne kadar kullanışlı hale getirdiğinize bağlıdır. Daha doğrusu ne ekerseniz onu biçerseniz. Örnek verecek olursak;
Bir takvim yapmak oldukça zaman ve uğraş gerektirmektedir. Fakat bir
takvim ocx i bulup sadece takvim komutu ile takvimde yapabiliriz.(Bunu

Visual Basic Nedir ?

Microsoft firması
tarafından geliştirilen Visual Basic, atası olan QBASIC derleyicisinin
geliştirilmiş ve Windows ortamına uyarlanmış olan sürümü olarak
adlandırılabilir. Windows ortamına uyarlandığı için de Nesneye Yönelimli
bir dildir. VBX kontrollerini destekleyen ilk dillerden biridir.
VBasicde, 1.0 sürümünden 6.0 sürümüne kadar bir çok yenilik ve
değişiklik olmuştur. Bunlardan biri de, arayüzünün güçlü ve etkili bir
görünüm kazanmasıdır. Visual Basic, devamlı geliştiği bu süre sonunda
yüksek hızlı uygulamalar, OLE serverlar, ActiveX kontrolleri ve daha bir
çok şey geliştirilebilecek hale gelmiştir.
Microsoft Windows için program geliştiren programcıların yüzde

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir:
İçeriği paylaş