serverwarning: Creating default object from empty value in /home/hanci/domains/hanci.org/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ASP İle Resimlerin Üzerine Yazma

ASPJpeg ile resimler
üzerine yazı yazma, boyut ayarlama gibi işlemleri yapabiliriz.
ASPJpeg ile ilgili örnek olarak aşağıdaki kodu verilebilir.

Kod Alanı:

<%
Set Jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg" )
Path = Server.MapPath("resminiz.jpg" )
Jpeg.Open Path
Jpeg.Canvas.Font.Color = &000000
Jpeg.Canvas.Font.Family = "ARIAL"
Jpeg.Canvas.Font.Bold = FALSE
Jpeg.Canvas.Print 40, 10, "HANCİ.ORG"
Jpeg.Canvas.Pen.Color = &000000
Jpeg.Canvas.Pen.Width = 0

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir:
İçeriği paylaş