nullwarning: Creating default object from empty value in /home/hanci/domains/hanci.org/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

AJAX İle Sunucuya İstek Göndermek

Sunucuya bir istek göndermek için open() ve send() işlevlerini kullanırız.
open() işlevi üç parametre alır. İlk parametre istekte bulunurken
hangi yöntemin kullanılacağını belirtir (GET yada POST). İkinci
parametre sunucudaki betiğin url adresini belirtir. Üçüncü parametre ise
isteğin asenkron (eşzamansız) olarak ele alınacağını belirtir. send()
işlevi isteği sunucuya gönderir. Eğer HTML ve (eğer sunucuda PHP dilini
kullanıyorsak) PHP dosyalarının aynı dizinde olduğunu varsayarsak kod
şöyle olacaktır:

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir:
İçeriği paylaş