http istemleriwarning: Creating default object from empty value in /home/hanci/domains/hanci.org/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

AJAX Http İstemleri

AJAX Http İstemleri kullanır

Geleneksel JavaScript kodlarında, eğer sunucudaki bir veritabanından
yada dosyadan bilgi almak isterseniz, yada sunucuya kullanıcı girdisini
göndermek isterseniz bir HTML formu oluşturup GET yada POST
yöntemlerinden biriyle sunucuyla veri alışverişi yaparsınız. Kullanıcı
veriyi göndermek/almak için formdaki "Gönder" vb. bir düğmeyi tıklar,
sunucunun yanıtını bekler ve sonuçları yeni yüklenen sayfada görür.
Kullanıcının her veri girişinde sunucunun yeni bir sayfa
oluşturmasını beklemesi nedeniyle geleneksel internet uygulamaları daha
yavaş çalışabilir ve daha az kullanıcı dostu olabilir.
Ajax ile, Javascript kodunuz XMLHttpRequest nesnesini kullanarak doğrudan sunucuyla iletişime geçer.

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir:
İçeriği paylaş