consolewarning: Creating default object from empty value in /home/hanci/domains/hanci.org/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

C# String Dönüşümleri

STRING DÖNÜŞÜMLERİ
Bilgisayar ile insan iletişimi genelde yazı ile oluyor.
Bilgisayarın çıktıları genellikle yazı olarak vermesini isteriz.
Eğer sayıları göstermesi gerekiyorsa ekranda, göstereceği sayıyı
yazıya dönüştürerek yapar.

Meselâ, 45 sayısını 32-bit tamsayı olarak saklar. Bellekteki bitler
aşağıdaki gibidir.

0000-0000-0000-0000-0000-0000-0010-1101

Buna sayının ikili gösterimi denir. Bir sayının ekranda
gösterilebilmesi için onun Unicode karaktere dönüşmüş olması

C# Konsoldan Veri Girmek

Konsoldan Veri Girmek

KONSOLDAN VERİ GİRMEK

Programlar çoğu zaman
bizim girdiğimiz verilere göre işlemlerini yürütürler. Daha önce,
görsel programlarda fare hareketleri ile, butonlara tıklamalarla
veya yazı kutularına klavyeden bir şeyler yazarak veri girişi

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir:
İçeriği paylaş