Cwarning: Creating default object from empty value in /home/hanci/domains/hanci.org/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

C Aritmetik İşlemciler

ARİTMETİK İŞLEMCİLER
* , / ,%,+,- Bunlardan % işlemcisi dışındaki bütün aritmetik
işlemcileri temel veri türlerinin tamamı ile birlikte
kullanabiliriz. % işlemcisi sadece int veri türü ile kullanılır,
NOT : % İşlemcisi bölme işleminde kalanı verir.

#include "stdio.h"
main( )
{
int d1,d2,d3;
d1=32; d2=75; d3=3;
printf( " %d %d %d %d ", d3*d2-d1,d3*(d2-d1));
}

MANTIKSAL İŞLEMCİLER
! NOT , && AND , II OR

C Değişken Tanımlayıcıları

Değişken
Tanımlayıcıları

C çeşitli kelimeleri kullanarak değişkenleri farklı şekilde
kullanma olanağı sağlar.Değişkenler bir türe ait verileri saklayan
veri deposudur.Aksi belirtilmedikçe içerikleri değiştirilebilir.

Değişkenleri tanımlamak için aşağıdaki notasyon kullanılır.

C Format Tanımlayıcıları

FORMAT TANIMLAYICILARI

Veri Türü Format Tanımlatıcısı
printf( ) scanf( )
char %c %c
int %d %d
usigned int %u %u
short int %hd %hd
unsigned shot int %hu %hu
long int %ld %ld
unsigned long int %lu %lu
float %f %f
double %f %lf
long double %lf %lf

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
main( )
{
shot int d1;
usigned int d2;
long int d3;

C Goto Deyimi

GOTO DEYİMİ

Programın herhangi bir yerinden başka bir yerine atlamak için
goto deyimi kullanılır. Goto komutunu kullanmak için , " Goto "
isminin yanına , atlamak istediğiniz yerin sembolik ismini yazmanız
gerekir.Goto ile bir döngünün içine atlamanıza izin yoktur , fakat
bir döngünün dışına atlayabilirsiniz.Ayrıca bir fonksiyondan ötekine
de "goto" ile geçemezsiniz.

#include "stdio.h"
main( )
{
int d1,d2;
d2=0;
etiket 1:
for (d1=1; d1<=5; d1++)
printf("%d",d1);

C Switch Kalıbı

SWITCH KALIBI

Switch,bir değişken değerine bağlı olarak içinde yer alan
seçeneklerden birini çalıştıran bir kalıptır.Daha sonraki "Break "
deyimi ise switch in içinde yer alan diğer komutları işlenmeden ,
switch'den çıkılmasını sağlar.

Kullanım:
switch (değişken)
{
case sabit 1:
işlem-satırı;
break;
case sabit 2:
işlem-satırı;
break;
.
.
default;
işlem-satır
}

C Break Deyimi

BREAK DEYİMİ

Bir döngüyü , döngüye bağlı kalmaksızın sona erdirmek için break
kullanılır. Break komutu, bizi döngüden çıkarıp,programı döngünün
hemen altındaki satırdan devam etmesini sağlar.

#include "stdio.h" #include "stdio.h"
#include "conio.h" #include "conio.h"
main(){ main(){
int d1; char d1; int d2;
for (d1=1; d1<10; d1++) { for(d1='A'; d1<='J'; d1++){
printf("%d",d1); printf("\n");
if(d1==5) break; for (d2=0;d2<10; d2++){
} printf("%c",d1);
} if(d1>'E' && d2==5) break;

C Döngüler

C Programlama Dili:
Döngüler

Bir C programı ile karşı
karşıya kalındığında programda bol miktarda if ve bol miktarda for
komutundan başka birşey olmadığını göreceksiniz. Programlar
genellikle bu iki komut arasına serpilmiş işlemler ve çağrılardan
oluşur. Tabii sistem programlarında assambly çağrıları da vardır.
ama temel hep mantıksallar ve döngürelerdir. Ve bu yapılar tüm
programlama dillerinde aynıdır. Biz daha önceden bir programlama

C Kod Blokları

İlk programımızı yazalım.
İlk derse verecegimiz degerlerin nasıl olmasını ve derleyici
mantıgımı anlamıstık. Şimdi ise programımızı yazmaya başlayalım.

Her zaman programlama dillerinde "merhaba dünya" yazıyını ekrana
yazdırmakla başlanır. Bizde bu durumu bozmadan devam edelim..

PHP- Kodu:
main()
{
/* Bilgilendirme yazisi */
printf ("merhaba dunya");
}

Ekranda merhaba dünya yazısı çıkacaktır. Peki programı inceleyelim.

C Else Komutu Ve Kod Blokları

[değiştir] #else
#else önişlemci komutu C#'taki else ile aynı göreve sahiptir. Koşul
sağlanmışsa bir kod bloğunun derlenmesini sağlayan #if komutu ile
birlikte kullanılır. Örnek:

#define ENGLISH
using System;
class Onislemci
{
static void Main()
{
Console.WriteLine("Programa hoş geldiniz.");
#if ENGLISH
Console.WriteLine("Bu program ENGLISH");
#else
Console.WriteLine("Bu program ENGLISH değil");
#endif
}
}

C Koşula Bağlı İşlem Satırları

KOŞULA BAĞLI İŞLEM SATIRLARI
İlk if deyimi ile başlar ,ondan sonra parantez içinde şartı
bulunur.Şayet bu parantez içindeki şart doğru ise if 'den hemen
sonraki satırı işler.Şayet cevap yanlış ise if 'den sonra gelen
komut atlanır.Burada da tek bir komut ,küme işaretleri ile ,bir
komut bloku haline getirilir.
Kullanışı şu şekildedir.

IF ( ifade ) işlem-satırı;
#include"stdio.h"
main()
{
int d1;
printf("Bir int değer giriniz :");
scanf("%d",&d1);

C Fonksiyonlar

FONKSİYONLAR
C 'nin fonksiyonlardan oluştuğunu öğrenmiştik. Şimdide program
içerisinde nasıl çağrıldıklarını göreceğiz.C 'de fonksiyon
tanımlamak çok kolaydır.Aslında , biz foksiyonları kullanıp
duruyorduk ,örneğin kullandığımız printf komutu ,bir fonksiyondur.Printf
fonksiyonu , derleyici ile gelen fonksiyon kütüphanesinin
bir parçasıdır.C 'de herhangi bir fonksiyonu çağırdığımızda ,ismi
parantez ve şayet varsa bu fonksiyona gönderilmesi istenen değerler
yazılır.Programın çalışması bu satıra gelince , belirtilen
fonksiyona atlanır ve buradaki işlemler yapılır.Bitince , program

C Dilinde Aritmetik İşlemler

C Dilinde Aritmetik İşlemler ve
Anahtar Kelimeleri

# include "stdio.h"
main( )
{
int d1,d2 ;
d1=(27+3)*2;
d2=27+3*2;
printf ("%d %d ",d1,d2);
}

# include "stdio.h"
main( )
{
înt d1,d2,d3,d4;,
d1=25/5; d2=42%8;
d3=85%5; d4=d1+d2;
printf ("%d %d %d %d ",d1,d2,d3,d4);
}

ANAHTAR KELİMELER
outo continue enum if short swich break default extern int

C Diline Giriş

C dilinin standardı yoktur, ama ANSI grubu ,bu konuda
çalışmaktadır.C nin  Taşınabilirlik  referansları
iyi olmasına rağmen ,derleyicileri arasında  farklılıklar
vardır.Bu değişiklikler  genellikle BIOS  fonksiyonları
gibi
standart olmayan şeyler kullanıldığında kendini gösterir.
C dili  fonksiyonlardan oluşmuştur ve bütün programlar 
main( ) fonksiyonu ile başlamaktadır.  Diğer 
fonksiyonları bu fonksiyondan çağırıyoruz .Fonksiyonlar  işlem
satırlarından  oluşmaktadır.

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir:
İçeriği paylaş