asp veritabanına kayıtwarning: Creating default object from empty value in /home/hanci/domains/hanci.org/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ASP Veritabanı, Kayıt Ve Silme İşi

ilk önce veritanına bağlanalım ve sonra
tabloya bağlanarak "isim" adlı alanımıza herhangi bir yazı
yazdıralım.

<Kod Alanı:

%
Set vt = Server.CreateObject("ADODB.Connection" )
vt.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb )}; DBQ=" & Server.MapPath("veritabani.mdb"
)

veritabanına baglandik.şimdi sıra tabloda

set rs = server.createobject("ADODB.Recordset"
)
SQL = "Select * from Tablo"
rs.open SQL,vt,1,3

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir:
İçeriği paylaş