C# Decimal Veri Tipi

Decimal Veri Tipi

Bazı programlama dillerinde değişkenlerin kullanımı veri tiplerine
bağlı olmayabilir. Basic dili böyle idi. Bazı dillerde ise türlerin
tanımlanması ve doğru karar verilmiş olması gerekir. Bir türün diğer
bir türe dönüştürülmesi bizzat programcı tarafından açık olarak
yapılmalıdır. Bu yüzden, Basic programlama dilinde veri tipleri
üzerindeki kontrollerin artması en önemli gelişmelerden birisi
olmuştur.

Programcılarının değişkenler için veri tiplerini seçmesi gerekir.
Tamsayı olmayan sayılar için C# programlama dili floating point ve
decimal olmak üzere iki ayrı alternatif sunar. Decimal veri tipi
diğer dillerde olmayan farklı bir veri tipidir.

Gerçek sayılar için decimal veya floating point türünde değişken
kullanmamız gerekir. Bilimsel veya mühendislik uygulamaları için
tanımlanacak değişkenler için floating point veri tipi kullanılır.
Floating point veri tipi çok büyük ve çok küçük sayılar için
kullanılır. Bazı durumlarda, floating point türü kullanıldığında çok
küçük hatalı sonuçlar oluşabilir. Decimal veri tipi kesin sonuçlar
verdiği için floating point kadar esnek değildir.

Decimal veri tipi, System.Desimal sınıfından türetilir. Kullanımı:

decimal cebimdekiPara;

Eğer cebinizde bozuk para yok ise decimal tipinde değişken
kullanabilirsiniz.

cebimdekiPara = 70;

E?er bozuk paranız da varsa, şu şekilde kullanmak isterseniz:

cebimdekiPara = 70.25; //Problem olabilir.

Karışıklığa mahal vermemek için sonuna M veya m eklemeniz gerekir.

cebimdekiPara = 70.25m; //Düzgün çalışacaktır

Aşağıdaki programı inceleyelim.

//--------------------------------------------------

//biletHesabi.cs

//--------------------------------------------------

using System;

class biletHesabi

{

static void Main()

{

const decimal yuksekFiyat = 12.50m, dusukFiyat = 8.25m;

Console.Write(""Pahaly bilet fiyatını giriniz: "");

int pahaliBiletSayisi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write(""Ucuz bilet fiyatını giriniz: "");

int ucuzBiletSayisi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

decimal toplamFiyat = pahaliBiletSayisi * yuksekFiyat +
ucuzBiletSayisi * dusukFiyat;

Console.WriteLine(""Toplam fiyat:"" + toplamFiyat + "" YTL"");

}

}

Gördüğünüz gibi, decimal sayıları ve tamsayıları aynı ifade içinde
kullanabiliyoruz. C# herhangi bir tamsayı değişkeni decimal türüne
çevirebilir. Decimal değerler ve tamsayı değerler arasındaki
hesaplama sonucu decimal değerdir. Fakat C#, decimal tipleri tamsayı
tipine dönüştürmez.

decimal toplamPara = 54.25m;

int para = toplamPara; //Derleme Hatası

C# derleyicisi bu şekildeki çevirmeyi önlemektedir. Decimal veri
tipinden tamsayı veri tipine çevirmede kayıp oluşabilir.

casting işlemi yaparak decimal tipte bir sayıyı kayıplarla birlikte
tamsayı türüne dönüştürmek mümkündür.

int para = (int)toplamPara;

Bir bilme işlemin sonucunun decimal olabilmesi için işlem yapılacak
sayılardan en az birisinin decimal olması gerekir, ya da decimal
türüne dönüştürülmesi gerekir.

int a = 25, b = 10;

decimal c = a/b; //sonuc 2 çykacaktyr.

Çünkü bir tamsayının diğer bir tamsayıya bölünmesi sonucu bölüm yine
bir tamsayıdır. İşleme giren sayılardan birisini açık dönüştürme ile
decimal sayıya dönüştürelim.

int a = 25, b = 10;

decimal c = (decimal) a/b; //sonuc 2.5

Çıkan sonucu yuvarlamak isteyebiliriz. Bunu da kaç basamak
yuvarlayacağımızı belirterek yapabiliriz.

decimal x = 25.77m;

decimal y = .05m;

decimal sonuc = x * y; // sonuc 1.2885

decimal yuvarlanmis = decimal.Round(sonuc, 2); //yuvarlanmis = 1.29
olur.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir:

Son yorumlar