C Break DeyimiBREAK DEYİMİ

Bir döngüyü , döngüye bağlı kalmaksızın sona erdirmek için break
kullanılır. Break komutu, bizi döngüden çıkarıp,programı döngünün
hemen altındaki satırdan devam etmesini sağlar.

#include "stdio.h" #include "stdio.h"
#include "conio.h" #include "conio.h"
main(){ main(){
int d1; char d1; int d2;
for (d1=1; d1<10; d1++) { for(d1='A'; d1<='J'; d1++){
printf("%d",d1); printf("\n");
if(d1==5) break; for (d2=0;d2<10; d2++){
} printf("%c",d1);
} if(d1>'E' && d2==5) break;
}
}
}

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
main( )
{
char d1; int d2;
do {
printf("Sayıları ekrana yazdırma \n");
printf("[A]. 1-5 [B]. 1-10 [C] 1-20 [D] Çıkış \n");
do {
printf("\n"];
printf("Seçeneği giriniz :");
d1=toupper( getch( ) );
}
while(d1!='A' && d1!='B' && d1!='C' && d1!='D' );
printf("\n");
if(d1 =='A') for(d2=1; d2<= 10 ; d2++) printf("%d",d2);
else
if(d1=='B') for(d2=1; d2<=10; d2++);
printf("%d",d2);
printf("\n\n");
}
while(d1!='D');
}

CONTINUE DEYİMİ

Continue deyimi ile bir döngünün herhangi bir satırından
döngünün baş tarafına dönebiliriz.

#include "stdio.h" /* programda while döngüsüiçindeki*/
main( ){ /*continue'den dolayı 2. printf çalışmaz*/
int d1; char d2='A';
while("%d",d1);
d1++;
continue;
printf("%c",d2);
}
}

NOT :Açıklamalar /* */ işaretleri, arasında yapılır. Bunun
programa bir etkisi yoktur.
NOT : char d2; d2='A'; ile char d2='A'; Aynı anlama gelir.

#include "stdio.h"
main( )
{
char d1,d2; int d3=0,d4;
do {
printf("\n Bir harf giriniz :");
d1=toupper( getch( ) );
printf(" \n Girdiğiniz harf doğrumu (E\H)? ",d2);
d2=toupper( getch( ) );
if(d2=='H') continue;
else
if(d2=='E')
{
d3++;
for (d4=0; d4<5; d4++);
printf("%c",d1);
}
else break ;
} while(d1>'A' && d1<='Z' && d3<4);
}

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
main( )
{
char d1;
for(d1='A'; d1<='Z'; d1++)
{
if(d1%5=0) continue;
printf("%d",d1);
}
}

NOT :int d3; int d4; d3=0; ile intd3=0,d4; aynı anlama
gelmektedir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir: