ASP Functions KomutlarıBu bölümde sık kullanılan
kodlar üzerinde daha detaylı durulacaktır. Bazı kodlar nadir
kullanıldığından detaya girilmeyecektir. Expert modunda alt
grupların açılımında ek kodlar görebilirsiniz. Normal modda bu
kodlar otomatik olarak eklendiğinden sınıflanma içine alınmamıştır.

1- Conversions Functions : array, boolean, number, object, string

2- escape

3- eval

4- getProperty

5- getTimer

6- getVersiyon

7- Mathematical Functions: isFinite, isNaN, pasreFloat, parseInt

8- targetPath

9- unEscape

CONVERSİONS FUNCTİONS

array:
Geniş olarak array nesnesi bölümünde anlatılmıştır.

boolean:
Boolean nesnesi verilen verileri değerlendirerek doğru(true ) veya
yanlış(false ) değerini verir. Bu yöntem karşılaştırmalarda
kullanılarak animasyona istediğimiz yönü vermemizi sağlar. Verilere
göre aşağıdaki değerleri alır:

- Veri bir sayı ise: Sayı 0 ise false, diğerlerinde true sonucunu
verir.
- Veri boolean nesnesi ise: Sonuç nesnenin kendi değeridir.
- Veri bir klip veya nesne ise: Fonksiyon bir değer taşımıyorsa (null
) false, diğer durumlarda true değerini verir.
- Veri bir string ise: Alfanümerik bir değer ise false, 0 hariç bir
rakam ise true değerini alır.

Boolean nesnesinin 2 yöntemi vardır:

Boolean nesnesinin sonucu olarak alınan değeri string yapmak için
toString yöntemi kullanılır.

Kod Alanı:

deger=new Boolean(300 );
sonuc=deger.toString( );
trace(sonuc );

//output penceresinde true veya 1 değeri görülür.

Boolean nesnesinin sonucunu basit veri tipine dönüştürmek için
valueOf yöntemi kullanılır.

Kod Alanı:

deger=new Boolean("oku" );
sonuc=deger.valueOf( );
trace(sonuc );

//Sonuç false veya sıfır olarak döner.

Object:
color.setTransform ve sound.setTransform yöntemleri ile ses ve
renk özelliklerini ayarlamada kullandığımız komutlar için bir
jenerik nesne oluşturulmalıdır.Bunun için önce:

jenerik_nesne=new Object( ); komutu ile nesne tanımı yapılmalı,
sonra yukardaki iki komutla ayarlama yaptığımız ses ve renk
özelliklerini bu nesneye atamalıyız. Daha detaylı bilgi ve örnekler
için flash dersleri konusuna bakınız.

Number:
Sayı nesnesinin 5 özelliği ve 2 yöntemi vardır. Bu özellikler:
MIN_VALUE, MAX_VALUE, NEGATIVE_INFINITY, POSITIVE_INFINITY, NaN
olarak sınıflandırılır.

Sayı değerlerinden MIN_VALUE en düşük değerdir ve bu değer 5e-324`
dür. MAX_VALUE ise en yüksek değerdir ve sonucu
1,797631348623158e+308` dir. Bu değerleri bir dizi içindeki en
yüksek ve en düşük sayıyı bulmada kullanırız. Eğer karşılaştırılan
sayılar bu iki değerden daha küçük veya büyük ise Number.NEGATIVE_INFINITY
ve Number.POSITIVE_INFINITY (negatif ve pozitif sonsuzluk )
sabitleri de kullanılabilir. Bir değişkene sayı olmayan bir değer
vermek için Number.NaN (not a number=bir sayı değil ) kullanılır.

Number nesnesinin yöntemlerinden olan toString sayısal değerleri
alfanümerik değerlere, valueOf ise basit tip verileri sayısal
değerlere değiştirirler.

String:
Detaylar için anasayfada string nesnesi bölümüne bakınız.

escape:
Parametre olarak verilen bir ifadeyi URL kod formatında bir stringe
çevirir.

Kod Alanı:

mesaj=escape("ileri flash teknikleri" );
trace(mesaj );

// Sonuç= ileri flash teknikleri şeklinde çıktı penceresinde
gözlenir.

eval:
Parametre olarak verilen ifadeyi string olarak yeniden
değerlendirir. Bu parametre bir değişken, nesne,klip
olabilir. Parametre bir öge olarak verilmişse sonuç undefined
(tanımlanmamış ) olarak geri döner.

Aşağıdaki örnekte eval fonksiyonu "alan" +x ifadesinin değerini
belirlemek için kullanılmıştır. Elde edilen sonuç bir değişken adı
olduğundan dolayı(alan3 ) eval fonksiyonu değişken değeri olarak
geri döner ve o değer y değişkenine atanır.

Kod Alanı:

[php:1:26b8172741]alan3="tehlike";
x=3;
y=eval("alan"+x );
trace(y );[/php:1:26b8172741]

// Output penceresinde sonuç tehlike olarak gözlenir. Çünkü eval
fonksiyonu "alan" ile x değişkenin değeri olan 3 sayısını
birleştirmiş alan3 olarak y değişkenine atanmıştır.Alan3
değişkeninin değeri tehlike olduğundan çıktı penceresinde bu ifade
gözlenir.

getProperty:
Bir klibin parametre olarak verilen özelliğini almak için
kullanılır. Bu özellik genellikle başka bir klibe atanır.

Kod Alanı:

[php:1:26b8172741]x_ekseni=getProperty("klip1",_x );
y_ekseni=getProperty("klip1",_y );
setProperty("klip2",_x,x_ekseni+20 );
setProperty("klip2",_y,y_ekseni+20 );[/php:1:26b8172741]

// Burada klip2 filmine, klip1 filminin x ve y eksenlerine 20 piksel
eklenerek atanmıştır. Böylece klip2 filmi klip1 filminin 20 piksel
sağında ve 20 piksel aşağısında konumlandırılmış olur.

getTimer:
Bir flash filmi oynamaya başladığında bir kronometrede 0 sn. den
itibaren çalışmaya başlar. Bu komutla o anda animasyonun hangi
saniyesinde olduğunu öğrenebiliriz.

Deneme için 20 karelik basit bir tween işlemi hazırlayın. 15.kareyi
seçerek bir keyframe ekleyin. Bu keyframe`i seçip actionscript
panelini açın.

trace(getTimer( ) );
komutunu yazın ve CTRL+Enter`a basarak filminizi test edin. Oynatma
kafası bu keyframe`i her geçişinde baştan itibaren kaç milisaniye
geçtiğini (1000`e bölerseniz sn değerini alırsınız ) görebilirsiniz.
Bu komutu nerelerde kullanabiliriz ? Bir kullanıcının sayfamıza
girdiğini düşünün. Bir metin kutusu ile komut arasında bağlantı
kurduğunuzda, kullanıcı bir butona bastığında ne kadar zamandır
sayfanızı incelediğini görebilir veya bir animasyonu istediğiniz
süre kadar durdurup süre dolduğunda kaldığı yerden devam etmesini
sağlayabilirsiniz.

getVersion:
Animasyonun çalışmakta olduğu bilgisayara ait işletim sistemi ve
flash player`a ait versiyonu öğrenmek için kullanılır. Bir flash
sayfasını açıp ilk kareye şu komutu atayın:

trace(getVersion( ) );
CTRL+Enter`a basınca çıktı penceresinde gereken bilgiyi
bulabilirsiniz.

MATHEMATİCAL FUNCTİONS:

isFinite:
Bir sayının sonlu olup olmadığını değerlendirmek için matematiksel
bir işlemin kontrolü amacıyla kullanılır. Elde edilecek sonuç bir
boolean değeridir(true veya false )

trace(isFinite(50 ) );
trace(isFinite(Number.POSITIVE_INFINITY ) );
// İlkinde sonuç true, ikincide false olacaktır.

isNaN:
Parametre olarak verilen bir ifadenin sayı olup olmadığını kontrol
eder ve bir boolean değeri üretir. Verilen değer sayı ise false,
sayı değilse true sonuç alınır.

[php:1:26b8172741]trace(isNaN("Merhaba Dünya" ) );[/php:1:26b8172741]

// Sonuç true olacaktır.

parseFloat:
Bir stringi sayıya dönüştürür. Verilen string harf ile başlıyorsa
sonuç Nan(sayı değil ), ilk karakter sayı diğerleri harf ise harfe
kadar olan sayıları alır

[php:1:26b8172741]trace(parseFloat("125" );[/php:1:26b8172741]
//Sonuç=125

[php:1:26b8172741]trace(parseFloat("abc125" );[/php:1:26b8172741]

//Sonuç=NaN

[php:1:26b8172741]trace(parseFloat("12acds" );[/php:1:26b8172741]

//Sonuç=12

parseInt:
parseFloat gibidir.Bunda farklı olarak ikinci bir parametre daha
vardır. Bu parametre sayısal değerin tabanını belirler, ayrıca
hexadecimal cinsten verilen bir stringi belirtilen tabana göre
dönüştürülebilir.

[php:1:26b8172741]trace(parseInt("2E4",16 ) );[/php:1:26b8172741]

//Sonuç=740

targetPath:
tellTarget ile aynı fonksiyonu görür. Bu komutta farklı olarak slash
dizini değil nokta dizini kullanılır.

[php:1:26b8172741]targetPath(_root.klip1 ){
stop( );
}[/php:1:26b8172741]

//Bu fonksiyonun kullanıldığı klip oynamayı durduracaktır.

unEscape:
Parametre olarak verilen bir hexadecimal ifadeyi, ASCII formatında
bir stringe çevirir.

[php:1:26b8172741]mesaj=escape("Merhaba Dünya" );
trace(mesaj );[/php:1:26b8172741]

//Çıktı penceresinde "Merhaba Dünya" gibi bir ifade görülür.

[php:1:26b8172741]yeni_mesaj=unescape(mesaj );
trace(yeni_mesaj );[/php:1:26b8172741]

//Bu komut dizinini yukardaki komutlara eklerseniz hexadecimal
ifadeyi yine ascii formatına çevireceğinden çıktı penceresine
"Merhaba Dünya" dizini eklenecektir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir: