ASP Array Nesnesi Ve YöntemleriBirden fazla değişkeni
tanımlamak için kullanılan dizi değişkenleridir. Array nesnesi
ilerde kullanılmak amacı ile aynı değişkenlerde olduğu gibi bilgi
depolamaya yarar. Farklı olarak bu depolamayı index adı verilen
belirli sekanslar içinde bulundururlar. İndex sayıları 0`dan başlar
1,2,3,4...... şeklinde devam eder. Flash`
ta index değerleri daima sıfırdan başlar. Bir oyuncak reyonundaki
malzemeleri depolamak istersek:
İndex

Değer
0

top
1

bebek
2

balon
3

araba

Şimdi bir dizi yaratalım:

Yukardaki oyuncak reyonunu esas alalım. Timeline`da ilk kare seçilip
setVariable komutunu verelim. Variable alanına oyuncak value alanına
Ojects >Core>Array > new Array komutunu girip expression kutusunu
işaretleyelim. Sonuç oyuncak=new Array( ); şeklinde olacaktır. Bu
işlemle oyuncak değişkeninin yeni bir dizi olarak tanımladık. Şimdi
bu diziye elemanları atayacağız.

Tekrar setVariable komutunu verelim. Variable alanına oyuncak[0]
yazalım.Köşeli parantez ilk index sayısını belirtir. Value alanına
depolamak istediğiniz ismi örneğin top yazalım. Aynı işlemleri diğer
oyuncaklar için de yapalım. Sonuç:

Kod Alanı:

oyuncak=new Array( );
oyuncak[0]="top";
oyuncak[1]="bebek";
oyuncak[2]="araba";
oyuncak[3]="balon";

şeklinde olur. Bu işlemi kısa olarak da yapabiliriz. oyuncak=new
Array( "top","bebek","araba","balon" );
Bu bilgiler depolandıktan sonra ilerde index değerleri çağrılarak
kullanılabilir. Örneğin; bir alışveriş sepeti oluşturup bir düğmeye
başmakla ödenecek tutarı hesaplayabilirsiniz.

Array Nesnesinin Yöntemleri

Concat: Mevcut bir diziye yeni elemanlar eklemek için kullanılır.
Örnek:

Kod Alanı:

urunler=new Array("balon","top","bebek" );
eklenenler=new Array("araba","robot" );
toplam=urunler.concat(eklenenler );

Sonuç: ["balon","top","bebek","araba","robot"] şeklinde olacaktır.

Join: Dizi listesindeki elemanlarıntümünü aralarına belirlediğimiz
bir karakteri ekleyerek tek bir string haline getirir

Örnek:

Kod Alanı:

dizi=new Array("ileri","flash","teknikleri" );
birlestirme=dizi.join(+ );

Sonuç ["ileri+flash+teknikleri"] şeklinde tek bir string haline
gelir. Parantez arasına hiçbirşey koymazsanız ayırma otomatik olarak
virgül ile yapılır.

Length: Dizi içindeki eleman sayısını verir. Eleman sayısı
değiştirildiğinde bu değerde otomatik olarak değişir. Örnek:

urunler=new Array("balon","top" );
dizi.length değeri bu örnekte 2`dir.

Pop: Bir dizi içindeki en son elemanı bulur ve çıkartır. Örnek:

Kod Alanı:

urunler=new Array("balon","top","bebek" );
sonuncu=urunler.pop( )

Sonuç urunler=["balon","top"]; şeklinde olacaktır.

Shift: Pop metodunun tam tersini yapar. İlk elemanı bulur ve
çıkartır. Uygulama yukardakinin aynısıdır.

Reverse: Dizi içindeki elemanları tersine çevirir.

Kod Alanı:

rakam=new Array(1,2,3,4 );
tersi=rakam.reverse( )

sonuç [4,3,2,1] olur.

Slice: Bir dizide verilen iki değer arasındaki elemanları keserek
çıkartır ve yeni değer olarak belirler. Başlangıç sayısını 0
verirseniz ilk elemandan başlar. -1 gibi negatif bir değer verilirse
bu değeri son eleman olarak kabul eder.

Kod Alanı:

rakam=new Array(1,2,3,4,5,6,7 );
keselim=rakam.slice(2,5 );

Sonuç [3,4,5,6] olacaktır. Şayet -1 değeri verilirse:

Kod Alanı:

rakam=new Array(1,2,3,4,5,6,7 );
keselim=rakam.slice(0;-1 );

Sonuç [1,2,3,4,5,6] olur.

Sort: Dizi içindeki elemanları harf sırası veya küçükten büyüğe
doğru sıralar.Dizi elemanları rakam ise küçükten büyüğe doğru,
string ise harf sırasına göre sıralar.

Kod Alanı:

isim=new Array("cem","ali","mehmet" );
siralama=isim.sort( );

sonuç ["ali","cem","mehmet"] olacaktır.

Push: Bir dizi içindeki elemanlara bir veya daha fazla eleman
eklemek için kullanılır.

arkadaslar=new Array("ahmet",mehmet" );
yeni_arkadaslar=arkadaslar.push("ali","cem" );

Sonuç ["ahmet","mehmet","ali","cem"] olur.

Splice: Dizi içindeki belirlenmiş sayıda ve belirli yerden
başlayarak eleman çıkartma , eğer isterseniz çıkartılan alana eleman
eklemek için kullanılır. En az 2 argüman içerir. İsim.splice(2,3 )
Buradaki 2 değeri başlangıç yerini 3 ise çıkartılacak eleman
sayısını verir.

Kod Alanı:

rakam=new Array(1,2,3,4,5,6 );
cikart=rakam.splice(2,3 );

Sonuç [1,2,6] olur. 2.sayıdan itibaren ilk 3 sayı çıkartılmıştır.
Çıkartılan alana ekleme de yapabilirsiniz:

Kod Alanı:

harfler=new Array("a","b","c","d","e","f" );
cikart_ekle=harfler.splice(2,3,"mavi","sari" );

sonuç [ "a","b","mavi","sari","f"] olur.

ToString: Bir dizi içindeki tüm elemanları aralarına virgül
ekleyerek tek bir string şeklinde toplar.

Kod Alanı:

isimler=new Array("ileri","flash","teknikleri" );
birlestir=isimler.toString( )

Sonuç ["ileri","flash","teknikleri"] şeklinde tek bir string haline
dönüşür.

Array.unshift: Bir dizi içine aynı Array.push gibi eleman eklemeye
yarar. Ondan farklı olarak eklenen elemanları en başa yerleştirir.

Kod Alanı:

renkler=new Array("kirmizi",mavi","sari" );
ekle=renkler.unshift("mor","pembe" );

renkler= ["mor","pembe","kirmizi","mavi","sari"]
ekle=5 değerini alacaktır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir: